پنجره ای برای دیدن

گاه تماشای چشم اندازی که طبیعت از این پنجره برایت به ارمغان آورده است؛ یعنی: خدا تو را دوست دارد …0 منطقه حفاظت شده قمچقای – مرز کردستان، زنجان و آذربایجان غربی