سرگرمی این روزهای اروند …

درسته که پای فرزندم بیش از یک ماه است که در گچ است؛ اما خوشبختانه او به خوبی با این محدودیت موقت کنار آمده و روزگار خوشی را سپری می کند ردیف کردن توپ های پینگ پونگ شکسته در پایان بازی برای مراسم آتش بازی یازده مهر 1389 – پارک بهاران – تهران