چگونه مي‌توان از فروچاله‌هاي همدان عبرت گرفت؟

    تاكنون چنين فروچاله‌اي با چنين ابعادي در كشور گزارش نشده بود. 

      رخداد فروچاله‌هاي كم‌نظير همدان چنان عجيب و غافلگير‌كننده بوده كه بسياري از مردم و رسانه‌ها را متوجه خويش ساخته است؛ هر چند كه هنوز اظهار نظري جدي و پيگيرانه از مسئولين ارشد وزارتين نيرو يا جهاد كشاورزي در اين خصوص نديده يا نخوانده‌ام. كه احياناً اين موضوع برمي‌گردد به اينكه از ديدگاه اين مديران عزيزتر از جان! احتمالاً رخدادهايي بسيار مهم‌تر و روبان‌هايي قرمزتر وجود دارد كه بايد در اولويت نخست به آنها انديشيد!
     به هر حال ضمن سپاس از مديران روزنامه‌ها، رسانه‌هاي ديداري و شنيداري درون و برون مرزي، تارنماها و خبرگزاري‌هايي كه اين رخداد مهم و نگران‌كننده را پوشش داده‌اند، توجه خوانندگان عزيز مهار بيابان‌زايي را به مصاحبه‌ي خويش با مينو صابري در راديو زمانه جلب مي‌كنم؛ مصاحبه‌اي كه در آن كوشيده‌ام علاوه بر تشريح ابعاد اين فاجعه‌ي انسان‌ساز، به راه‌هاي برون‌رفت از اين بحران هم اشاره كنم.

Download it Here!

موافق(1)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید