۱ Comment

  1. lمه لقا کاشفی

    با سلام اقای مهندس امید وارم که خوب باشید
    حتما خبر دارید که نماینده تالش بعد از فحاشی به مسئول منابع طبیعی ایشان را کتک زده است . لازم است موضع گیری مناسبی درا ین زمینه داشته باشیم.امید است که اقای محمدی زاده در این روزهای اخر مورد تهاجم خودی ها قرار نگیرند.

    موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید