آيا پرآب‌ترين رود كشور هم خشك خواهد شد؟!

بستر كارون - ۲۶ خرداد ۸۷ - عكس از محمد درويشبستر كارون - مرداد ۸۷ - امين نظري (ايسنا)

آيا تصاوير امين نظري، عكاس خبرگزاري ايسنا را از روند كم‌آب شدن بستر پرآب‌ترين رودخانه‌ي كشور – كارون- در اهواز ديده‌ايد؟! آيا باور مي‌كرديد كه زماني بستر عريض و پرآب كارون به چنين روز فلاكت‌باري بيافتد؟
حيرت نگارنده از شتاب خشك‌شدن بستر كارون هنگامي دوچندان مي‌شود كه اين تصاوير را با تصاويري كه در تاريخ 26 خرداد ماه سال جاري از همين رودخانه در اهواز گرفته‌ است، مقايسه مي‌كند! نگاه كنيد كه در طول كمتر از دو ماه تا چه اندازه از حجم آب كارون كاسته شده است و اين بيم مي‌رود تا شايد براي نخستين بار در طول حيات اين رودخانه‌ي خروشان، مردمان اهواز چشمشان به جمال تمام خشكيده‌ي بستر پهن‌پيكر كارون آشنا شود!

بستر كارون - مرداد ۸۷ - امين نظري - ايسنابستر كارون - مرداد ۸۷ - امين نظري - ايسنابستر كارون - مرداد ۸۷ - امين نظري - ايسنا

 

روز گذشته در اوّلين نشست تخصصي خشكسالي شركت كردم و تقريباً تمامي سخنرانان از خسارت بي‌سابقه‌ي خشكسالي امسال كه فقط در بخش كشاورزي به بيش از 13 ميليارد دلار برآورد شده است، ابراز حيرت مي‌كردند. بخصوص وقتي به ياد آوريم كه در دوره‌ي سه ساله و شديد خشكسالي 1378 تا 1380، مجموع خسارت وارد آمده از مرز دو و نيم ميليارد دلار گذر نكرد. و باز اگر به اين نكته‌ي ظريف دقت كنيم كه سال آبي گذشته، در اغلب مناطق كشور يك سال مطلوب به شمار مي‌رفت كه اصطلاحاً از آن با عنوان «ترسالي» ياد مي‌كنند.

بستر كارون - ۲۶ خرداد ۸۷ - عكس از محمد درويشبستر كارون - ۲۶ خرداد ۸۷ - عكس از محمد درويشبستر كارون - ۲۶ خرداد ۸۷ - عكس از محمد درويش

ابعاد فاجعه و زيان‌هاي مادي خشكسالي امسال، هنگامي روشن‌تر مي‌شود كه بدانيم: خسارت‌هاي درازمدت حاصل از خشك شدن شتابان اغلب رودخانه‌ها، تالاب‌ها و درياچه‌هاي كشور را در اين محاسبه منظور نكرده‌ايم!
در پست‌هاي آينده از اين همايش و جستارهاي مطرح شده در آن بيشتر خواهم نوشت.

بستر كارون و مرغان كنار آبزي - ۲۶ خرداد ۸۷ - عكس از محمد درويش

موافق(0)مخالف(0)

۲ Comments

  1. مجید

    علت اصلی خشک شدن کارون انقال بی رویه و ناعادلانه آب ار سز شاخه های آب به دیگر مناطق به خصوص اصفهان است خشکسالی بهانه ای بیش نیست.

    موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید