بایگانی دسته: نوروز

از این زیباتر نمی‌شود! می‌شود؟

    نه! این بار دیگر روی زیبا دوبرابر نشده است؛ شش برابر شده است! نشده است؟
    چقدر بهار را دوست دارم … نگاه کنید که این پرنده‌های الوان، چگونه بعد از تحمل سخت‌ترین زمستان بریتانیا در طول ۳۰ سال گذشته، به بهار سلامی دوباره می‌کنند …

نوروزتان در نخستین روز فرودین ۱۳۸۹ از همیشه طربناک‌تر باد …