بلوط مال خلیفه

بلوط مال خلیفه

این درختچه بلوط در دو کیلومتری محور مال خلیفه به چشمه سندگان دارد با من و تو حرف می زند …

بیش از شصت سال است که دارد با من و تو حرف می زند! یعنی از زمانی که دولت محمد مصدق در اوج اقتدار بود …

چهارم فروردین ۱۳۹۰

جنوب استان چهارمحال و بختیاری

7 thoughts on “بلوط مال خلیفه”

 1. تو قامت بلند تمنایی ای درخت

  همواره خفته است

  در آغوشت آسمان

  بالایی ای درخت!

  دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار

  زیبایی ای درخت!

  وقتی که بادها

  در برگ های درهم تو لانه می کنند

  وقتی که بادها

  گیسوی سبزفام تو را شانه می کنند

  غوغایی ای درخت !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *