بلوط مال خلیفه

این درختچه بلوط در دو کیلومتری محور مال خلیفه به چشمه سندگان دارد با من و تو حرف می زند … بیش از شصت سال است که دارد با من و تو حرف می زند! یعنی از زمانی که دولت محمد مصدق در اوج اقتدار بود … چهارم فروردین 1390 جنوب استان چهارمحال و بختیاری

آبشار که باشی، مرگت هم زیبا می شود!

پاییز که فرا می رسد، رودخانه ها دیگر برفی برای آب شدن و روان گشتن ندارند و همه چشم انتظار بارانی دیگر هستند اما آبشار که باشی، حتا واپسین لحظه های زندگیت هم می توانند زیبا باشند! نمی توانند؟ نخستین روز از پاییز 1389 مسیر درکه به پلنگ چال هنوز رودخانه درکه جان دارد