Category Archives: birds

قایقی باید ساخت …

قایقی باید ساخت ...

آرامش آن مرغان دریایی در کنار سکوت این قایق بی سرنشین در خور موسی هنوز یادمان می اندازد که زندگی در خلیج فارس می تواند زیبا باشد! نمی تواند؟

.

 

نه …

باور ندارم که

دور باید شد از این خاک غریب

هنوز نه …۰

 

بندرگاه امام خمینی

۲۷ مهر

۱۳۸۹

 

یک مرغابی پدرسوخته در تالاب شادگان!

یک مرغابی پدرسوخته در تالاب شادگان!

هر موقع که خواستید به عنوان یکی از اهالی زمین از خداوند تشکر کنید، نگاهی به این مرغابی پدرسوخته بیاندازید

 

تالاب بین المللی شادگان – سه شنبه – ۲۷ مهرماه ۱۳۸۹

بر روی عکس کلیک کنید تا بزرگ تر دیده شود.