استهبان Archive

انگار از دشت ارمند لردگان تا مسجد سنگی ایج راهی نیست! هست؟

در فروردین سال گذشته، با انتشار تصاویری از کارکرد جدید و البته غم‌انگیز درختان در لردگان، تأکید کردم که درختان بلوط را نباید با چوب رختی اشتباه گرفت و بدتر آن که به جای رخت هم از کیسه‌های زباله...

کدامیک مصیبت است جناب استاندار فارس؟!

    نوشتار پیش رو در صدد طرح یک پرسش ساده است؛ این که چرا اغلب در عالی‌ترین سطوح حکومتی هم ابتدایی‌ترین موازین، راهبردها و آموزه‌های محیط زیستی نه تنها درک نمی‌شود، بلکه با آنها به دیده‌ی موانع سد...

جاده که به باغ جوزا برسد؛ نفس‌های استهبان به شماره می افتد!

    همه چیز شاید با برهم خوردن سامانه‌ی چندصدهزارساله‌ی آب‌شناختی در حوضه‌ی آبخیز رودخانه‌های کُر و سیوند شروع شد؛ حوضه‌ای به وسعت 31511 کیلومتر مربع که مهم‌ترین دلیل ماندگاری حیات در شمال و خاور استان فارس محسوب می‌شود....