علی سلاجقه Archive

سه نمره مثبت در کارنامه علی سلاجقه!

همیشه نباید فقط زشتی‌ها و کاستی‌ها و لکنت‌ها را دید؛ البته منظورم این نیست که گاه بهتر است مانند کبک سرمان را بکنیم در برف (راستی کو برف؟!) و مناظر ناخوشایند یا کلام‌های نامیمون و یا عملکردهای کاهنده‌ی کارایی...

هفت روز پس از محمدی زاده؛ پارک ملّی گلستان هنوز دارد می‌سوزد!

بیش از سه هفته است که پارک ملی گلستان می‌سوزد و در همان حال، مسئولین اعلام می‌کنند که جای نگرانی نیست و آتش مهار شده است! با این وجود، تازه‌ترین خبرهای دریافتی از پارک ملی گلستان حکایت از آن...

سازمان منابع طبیعی و علی سلاجقه

شنیده‌ام که در مراسم معرفی رییس جدید سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، جناب وزیر در طول سخنرانی‌شان و به بهانه‌ی مدیریت زمان، از ذکر این نام طولانی صرف‌نظر کرده و اختصاراً از عبارت “سازمان منابع طبیعی” استفاده کرده‌اند....