محمدرضا تابش Archive

یک هفته رؤیایی برای محمد درویش!

    هفته ای که سپری کردم، مملو از خاطرات و لحظه‌های شاد، ماندگار و غرورآفرین بود … موافق(0)مخالف(0)

نخستین سالگرد درگذشت جوان رعنای محیط زیست ایران!

    روز گذشته، 22 تیرماه 1391، بسیاری از دوستان و هم‌سنگران شادروان یاسر انصاری گرد هم جمع شدند تا به بهانه‌ی نخستین سالگرد پرواز این جوان رعنای 32 ساله‌ و سبزاندیش، حمایت خویش را از آرمان و سلوک...

هرچند دیر، امّا سرانجام محمّدرضا تابش آژیر را کشید!

    محمّد رضا تابش از ابتدای عمر مجلس هشتم، در مقام رییس فراکسیون محیط زیست در صحن بهارستان فعالیت می‌کند؛ هر چند او نیز “محیط زیستی” به مفهوم واقعی کلمه نیست، اما وقتی سخنان و عملکردش را با دو...