هاشمی رفسنجانی Archive

انتخاب کدامیک را به نفع محیط زیست ایران می‌دانید؟

    از روز گذشته یک نظرسنجی را بر روی وبلاگ مهار بیابان‌زایی قرار داده‌ و از مخاطبین پرسیده‌ام از بین  چهار داوطلب نامدار و مطرح ورود به ساختمان پاستور، یعنی: اکبر هاشمی رفسنجانی، محمدباقر قالیباف، سعید جلیلی و...