گفتگو کنید

6 نظر

  1. من دچار اون عروس سفیدپوش ِ سپیدبخت ِ سپید روی ِ سیمین ساق شدم
    من دچار اون سکوت سرشار از ناگفتنی ها شدم
    من دچار این عکس جادویی شدم

  2. همیشه این سپیدی رو دوست دارم..فکر می کنم این برفها.نشانه رحمته..مثل وقتی که خدا می خواهد تمام زشتی ها رو بپوشاند..و می پوشاند
    این سکوت توی عکس واین درخت سر تا پا لباس سفید رو دوست دارم
    ثبت عالی

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *