آبشار که باشی، مرگت هم زیبا می شود!

پاییز که فرا می رسد، رودخانه ها دیگر برفی برای آب شدن و روان گشتن ندارند و همه چشم انتظار بارانی دیگر هستند اما آبشار که باشی، حتا واپسین لحظه های زندگیت هم می توانند زیبا باشند! نمی توانند؟ نخستین روز از پاییز 1389 مسیر درکه به پلنگ چال هنوز رودخانه درکه جان دارد

از این زیباتر چه می خواهید؟

در این گرمای تابستونی، تماشای این دانه های قرمز یخ زده می چسبه! نمی چسبه؟ زمستان در باغ گیاه شناسی ملی ایران تهران