مارمولک ساکن در یک نخل بازمانده از جنگ هشت ساله!

این مارمولک در شکاف بوجود آمده از یک درخت نخل در محوطه موزه آبادان زندگی می کند! درختی که هنوز توانسته پس از تحمل خمپاره های فراوان دوران جنگ به حیات خود ادامه دهد و حتا خرما هم بدهد! رمولک

تنهایی های یک حواصیل خاکستری در خلیج فارس!

به نظر خیلی تنها می رسید … نمی دانم چرا؛ ولی بدجوری تنهایی اش عظمت داشت! نداشت؟ بعداز ظهر 27 مهر 1389 بندر امام خمینی

اگر به جای گاومیش ها، آدم ها بودند!

آیا فکر می کنید آرامش این پرندگان در تالاب شادگان همچنان باقی می ماند، اگر به جای این گاومیش ها، آدم ها آنجا بودند؟! چرا؟! 27 مهر ماه 1389

وقتی که سرنوشت یوز به دست ایرانیان می افتد!

و از آن تأمل برانگیز تر آن که وقتی که ایران خودرو اسپانسر یوز می شود! چهارمین جشنواره یوز آسیایی باغ وحش ارم تهران 25 شهریور 1389