شب یلدا در مدرسه اروند

آذر ماه 1388 دبستان فرهنگ سعادت بچه های کلاس سوم دبستان به همراه معلم (خانم باطبی) و دیگر اعضای کادر آموزشی مدرسه