شادگان ؛ سرزمینی که نانواهاشان مرد نیستند! اما هستند!!

زنانی که اگر مقاوم تر از مردهاشان نباشند؛ چیزی هم از آنها کمتر ندارند … این را می شود از لبخندشان تشخیص داد … تالاب شادگان – روستای سراخیه آبان 1389

بلم رانان کمرباریک سراخیه !

فکر کنم اینجا تنگ ترین معبر آبی جهان باشد که ماهیگیران سراخیه از آن اینگونه عبور می کنند! بیست و هفتم مهر 1389 – تالاب شادگان – روستای سراخیه

اگر به جای گاومیش ها، آدم ها بودند!

آیا فکر می کنید آرامش این پرندگان در تالاب شادگان همچنان باقی می ماند، اگر به جای این گاومیش ها، آدم ها آنجا بودند؟! چرا؟! 27 مهر ماه 1389

یک مرغابی پدرسوخته در تالاب شادگان!

هر موقع که خواستید به عنوان یکی از اهالی زمین از خداوند تشکر کنید، نگاهی به این مرغابی پدرسوخته بیاندازید   تالاب بین المللی شادگان – سه شنبه – 27 مهرماه 1389 بر روی عکس کلیک کنید تا بزرگ تر دیده شود.