آبشار که باشی، مرگت هم زیبا می شود!

آبشار که باشی، مرگت هم زیبا می شود!

پاییز که فرا می رسد، رودخانه ها دیگر برفی برای آب شدن و روان گشتن ندارند و همه چشم انتظار بارانی دیگر هستند

اما آبشار که باشی، حتا واپسین لحظه های زندگیت هم می توانند زیبا باشند! نمی توانند؟

نخستین روز از پاییز ۱۳۸۹

مسیر درکه به پلنگ چال

هنوز رودخانه درکه جان دارد

9 thoughts on “آبشار که باشی، مرگت هم زیبا می شود!”

 1. سلام
  وبله درست گفته اید مخصوصا آبشاری به این زیبایی .. وبا عظمت
  ثبت زیبایی شده
  چه رنگ های خوبی داره
  کاش ماندگاری ما انسانها هم
  همانند این آبشارها بود
  مقاوم..سر سخت..وزیبا صبور
  🙂

 2. د رمیان جلوه های با شکوه و زیبا و ناب طبیعت، آبشار برای من مفهومی خیلی ویژه و تاپ دارد… چیزی که بهترین ها را با آن تشبیه می کنم و نمی دانم چرا…
  برای من مفهوم اوج زندگی را دارد…آبشار
  آبشار زندگی پر سر و صدا باد…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *