⁠⁠🔻چگونه افکار عمومی را در ماجرای آبگیری هورالعظیم فریب دادیم؟

⁠⁠🔻چگونه افکار عمومی را در ماجرای آبگیری هورالعظیم فریب دادیم؟

محمد درویش:

🔹 به این تصاویر خوب دقت کنید؛ همانطور که مشاهده می‌فرمایید از منتهاالیه شمالی #هورالعظیم، نیروهای ایرانی دایک مرزی با عراق را شکافتند تا به جای آنکه سیلاب کرخه نخست وارد بخش ایرانی هور شده و بتواند مخازن سوم، چهارم و پنجم را کامل آبگیری کند، آن را مستقیماً از کشور خارج تا از انتهای بخش عراقی هور وارد #شط‌العرب و در نهایت #اروندرود و #خلیج‌فارس شود.

🔹در حقیقت اگر اندکی آب وارد مخازن سوم تا پنجم شد به دلیل فشار آدم‌هایی چون #سیدمهدی_صدرالساداتی بود که دولت را وادار کرد برای خاموش کردنِ صدای اعتراض مردم و محیط‌زیستی‌ها یک شکاف هم در #شط‌علی ایجاد کند؛ اما با بازدیدی که شخصاً از منطقه در دوم اردیبهشت داشتم، آشکار بود که یک شکاف کفایت نمی‌کند و #سیدباقر_موسوی، محیط‌بان منطقه هم بر آن تاکید می‌کرد.

🔹در واقع در اغلب نقاط آبگیری‌شده، عمق آب به یک‌متر هم نمی‌رسید و البته همچنان نیمی از مخازن یادشده خشک بود و آن بخشی هم که آب گرفته بود، با گرم‌ترشدن هوا به سرعت خشک خواهد شد. این یعنی ما عملاً تاریخی‌ترین فرصت برای آبگیری کامل هور را از دست دادیم و بی‌شک همه‌ی آنهایی که در این نمایش تهوع‌آور شراکت داشتند، روزی در #دادگاهِ مردم ایران مجازات خواهند شد.

🔹آن مامورینی که دایک‌های مرزی را منفجر کردند تا آب به سمت هور ایرانی نیاید؛ آن وزیر نفتی که به دروغ گفت: ما از ورود آب به هور ممانعت نکردیم؛ آن سازمان آب و برقی که در خوزستان شرایط این تغییر جهت آب را فراهم کرد و آن سازمان حفاظت محیط‌زیستی که در برابر این نمایش دروغ و فریب افکار عمومی سکوت کرد، همه شریک جرم هستند.

🔹کاش می‌دانستند که چه فرصت تاریخی را برای احیای دوباره خوزستان از دست دادند؛ کاش می‌دانستند که اگر حال هور خوب شود، حال همه مردم خوزستان خوب خواهد شد؛ صیادی رونق خواهد گرفت، گردشگری طبیعی جان می‌گیرد، جمعیت پرنده‌ها افزایش یافته و حاصلخیزی خاک اراضی کشاورزی منطقه به طرز چشمگیری ارتقا خواهد یافت و با افزایش ظرفیت گرمایی منطقه، تفاوت دمای شب‌ و روز کاهش یافته و کیفیت زندگی همه زیستمندان از جمله مردم شریف خوزستان بهبود می‌یابد.

🔹اما ما همه‌ی این مزیت‌های ناهمتا را به سیاهی نفت فروختیم تا در پیشگاه تاریخ روسیاه بمانیم. واقعاً چرا نکوشیدیم تا اکتشافات نفتی را در سناریوی محیط‌های آبی انجام دهیم؟ چقدر باید بی‌سواد باشیم که ندانیم الماس را نمی‌دهند تا شکلات بگیرند! چقدر..

@eskannews_com
instagram.com/eskannews

موافق(1)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید