زنده باد ترامپ، مرگ بر ما

زنده باد ترامپ، مرگ بر ما
حسین آخانی
در همان روزهای اول ریاست جمهوری ترامپ، یک حشره شناس وطنی مقیم کانادا یک شب پره را به نام ترامپ نامگذاری کرد. در همان موقع سخت عصبانی شدم. نمی توانستم قبول کنم که یک زیست شناس می خواهد با نام ترامپ – که یکی از بد نامترین انسان های تاریخ حداقل از بُعد محیط زیستی است – خودش را مشهور کند.
چندی پیش که در مورد یک هتل در جاده شمشک نوشتم که این ساختمان در اینجا بد قواره است. یک مخاطب خصوصی برایم نوشت که شما گیاهشناسی و چیزی از معماری نمی فهمی؛ گفتم از معماری نمی فهمم درست می گویی، ولی از گیاهشناسی که سرم‌ می شود، فضای سبز این هتل ارتباطی با طبیعت شمشک ندارد. دو روز پیش که پیش بینی کرده بودم که احتمالا بایدن پیروز است و آرزو کرده بودم کاش همه دیکتاتورها از طریق صندوق رای حذف شوند، همان آدم با فحاشی به سراغم آمد و تا توانست بنده نوازی کرد؛ جیره خوارم خواند و ….
همین الان تعمیر کار آمده بود خانه مان تا شیر آب را تعمیر کند. تلویزیون روشن بود و در مورد پیروزی ترامپ می گفت، او گفت صبر کنید رئیس جمهور حتما ترامپ است. می گفت بی بی سی چون مخالف ترامپ است اطلاعات غلط می دهد.
من خیلی احساس خطر می کنم از جامعه ای که مردمانش خیلی بیشتر از آمریکایی ها حامی ترامپند. من دنبال ریشه های آن‌نیستم که کار بدین جا رسیده است که یکی از منفورترین چهره های سیاسی تاریخ امروز جهان در ایران به عنوان ضد امریکایی ترین کشور (البته از نظر حکومت)، بیشترین حامی را دارد.
مسئله امروز ما دقیقا همین است. ترامپیسم در ایران ریشه های عمیقی دارد. تفکری که هدف وسیله را توجیه می کند. تفکری که می گوید برای درآوردن پول باید هر کاری کرد. هر احساسی را کشت، جان هر موجودی را گرفت، هر ملتی را به بدبختی کشاند. مگر ما چه می کنیم در زندگی روزمره خود. آلودگی هوا، ترافیک کشنده، آتش سوزی جنگل ها، مرگ رودخانه ها، معدن کاوی افسار گسیخته، مدرک فروشی، تقلب علمی و مقاله سازی، کشتن اخلاق و حق خوری لجام گسیخته که شرم آورترین آن رحم نکردن به پول هایی است که برای خیریه جمع می شود و صدها بی شرمی و بی حیایی در چنین جامعه ای حتما باید عاشق ترامپ باشند. دلشان که نمی سوزد، اوضاع بدتر می شود و این جماعت سود جو پولدارتر می شوند. مگر دلار گران شد چه کسانی پولدار شدند؛ خانه و ملک گران شد چه کسانی پولدارتر شدند. چرا نباید حامی ترامپ باشند. تازه دلخوش هم بودند که ترامپ می توانست بساط فعلی را هم جمع کند. بله زنده باد ترامپ، مرگ بر ما.
https://t.me/environ_concerns

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید