🔸️وقتی که حسی توام با خشم، حیرت، تاسف، ناباوری، خیانت و ناامیدی را تجربه می‌کنی!🔸️

🔸️وقتی که حسی توام با خشم، حیرت، تاسف، ناباوری، خیانت و ناامیدی را تجربه می‌کنی!🔸️

🇮🇷: @darvishnameh

۱️⃣ این پرنده‌ی بانمک با اون پاهای فیروزه‌ای و خوش‌رنگش به کودن پاآبی یا غاز پاآبی – نام علمی: Sula nebouxii – معروف است و مهم‌ترین زیستگاهش یکی از هات‌زون‌های بی‌رقیب کره زمین در جزایر اسرارآمیز، بکر و پرشکوهِ #گالاپاگوس واقع در کشور #اکوادور است.

۲️⃣ چند ساعتی است که درگیرِ خبرِ تاسف‌بارِ تعطیلی طرح تنفس جنگل و دورزدنِ شگفت‌انگیز قانون برنامه ششم هستم. واقعاً برایم باورکردنی نیست که چگونه در یک دولت طرحی با هزار دردسر و ساعت‌ها بحث و کار کارشناسی موسوم به #تنفس_جنگل تصویب می‌شود و به فاصله سه سال، درحالیکه همچنان رییس‌جمهور تغییر نکرده، آن طرح را می‌خواهند لغو کنند تا برداشت از جنگل توسط مافیای چوب با کمترین دردسر تداوم یابد. وقتی دولت خود اینگونه دربرابر سوداگرانِ چوب، چراغ سبز نشان می‌دهد، چگونه انتظار دارد تا جامعه محلی و مردم از کیان هیرکانی سزاوارانه حراست کرده و آتش‌سوزی‌های عمدی و چرای بی‌رویه به کمینه رسد؟

۳️⃣ دوباره به چهره‌ی شگفت‌زده و تا به تای این غاز دقت کنید! چقدر در این لحظه تاریخی با او همذات‌پنداری دارید؟ با خودش می‌گوید: طفلکی محیط‌زیستی‌ها قبل از آنکه اندکی از نسیم خنکِ نه مردم آمریکا به بزرگ‌ترین رییس‌جمهور طبیعت‌ستیز در کاخ سفید، جرعه‌ای امید ذخیره کنند، ترامپ‌های داخلی بدون از دست‌دادن فرصت و به بهانه تحریم‌ها، باقیمانده طبیعت وطن را در هیبت برداشت چوب، معدن‌کاوی و تعلل در مهار آتش به یغما می‌برند …

۴️⃣ انگار دارد به مسوولین خاموش و منفعل دستگاه محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور می‌گوید: مگر یک میز چقدر می‌ارزد؟!

#کودن_پاآبی
#یک_میز_چقدر_می‌ارزد
#تنفس_جنگل_را_دور_نزنید

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید