🔸️شش نمی‌شودِ مهم!🔸️

🔸️شش نمی‌شودِ مهم!🔸️

🇮🇷: @darvishnameh

۱️⃣ نمی‌شود محیط‌زیستی بود و با برخی طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای موافقت کرد؛

۲️⃣ نمی‌شود محیط‌زیستی بود و با شکار تفریحی حیات‌وحش موافقت کرد؛

۳️⃣ نمی‌شود محیط‌زیستی بود و از تغییر مبلمان شهری به نفع بوم‌محوری حمایت نکرد؛

۴️⃣ نمی‌شود محیط‌زیستی بود و از شکست طبیعت‌ستیزترین رهبر کاخ سفید خوشحال نشد؛

۵️⃣ نمی‌شود محیط‌زیستی بود و به سمت کاهش سهم پروتئین حیوانی در سبد غذایی حرکت نکرد؛

۶️⃣ نمی‌شود محیط‌زیستی بود و در منزل زباله‌ها را تفکیک نکرده و به سمت کاهش سرانه تولید زباله حرکت نکرد.

🇮🇷: https://t.me/darvishnameh

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید