فهرست ۱۴ کتاب علمی- زیست‌محیطی

فهرست ۱۴ کتاب علمی- زیست‌محیطی
راه‌یافته به مرحله ماقبل نهایی
جایزه مهرگان علم
دوره‌های شانزدهم و هفدهم
(سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۸)

(به نظم الفبایی نام کتاب‌ها)

۱. آمادگی نسل آینده برای توسعه پایدار؛ کالیانی کندولا؛ مترجم: صفورا زواران حسینی؛ انتشارات فنی ایران.
۲. از چوبه دار تا سایه مجنون، ۷۱ خاطره از ۴۶ محیط‌بان با مقدمه بهمن ایزدی؛ انتشارات ایران‌شناسی.
۳. اطلس مهره‌داران تالاب کویری میقان؛ محمود کلنگری؛ مترجم: ماندانا حضرتی؛ انتشارات هم‌میهن.
۴. پارک‌های ملی و سایر مناطق حفاظت‌شده، (مجموعه سه جلدی)؛ هنریک مجنونیان (تألیف و ترجمه)؛ دانشکده محیط زیست با همکاری نشر معارف.
۵. تغییر! چرا به دگرگونی ریشه‌ای احتیاج داریم؟؛ گریم ماکستون؛ مترجم: علی مهرآئین؛ نشر اگر.
۶. جهش اجتماعی؛ ویلیام فون هیپل؛ میثم محمدامینی؛ فرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم.
۷. دوزیستان ایران؛ هانیه غفاری؛ باربد صفایی مهرو؛ انتشارات دانشگاه کردستان.
۸. دیده‌بان کره زمین؛ مارتین برم ول و دیگران؛ مترجم: امید اقتداری؛ انتشارات فنی ایران.
۹. سیل نفرین نیست بخشش است در جامه‌ای ناشناخت؛ سید آهنگ کوثر و گردآورندگان دیگر؛ انتشارات نوید شیراز.
۱۰. راهنمای میدانی پروانه‌های ایران
(ویرایش جدید)؛ علیرضا نادری؛ انتشارات ایران‌شناسی
۱۱. راهنمای میدانی قارچ‌های ایران؛ محمدرضا آصف شایان؛ انتشارات ایران‌شناسی.
۱۲. فلسفه پرندگان فیلیپ دوبوآ – الیز روسو؛ مترجم: کاوه فیض‌اللهی؛ فرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم.
۱۳. مهاجرت پرندگان، پرندگان مهاجر ایران ؛ ایمان ابراهیمی؛ نقش مانا – اصفهان
۱۴. یاد جنگل دور، فرضیه ساوانا و انتخاب زیستگاه در انسان؛ گوردون اوراینز، مترجم: کاوه فیض‌اللهی؛ فرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم.

@mehreganprize_fa

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید