🔸️آیا آدمِ خوش‌شانس وجود دارد؟!🔸️

🔸️آیا آدمِ خوش‌شانس وجود دارد؟!🔸️

🇮🇷: @darvishnameh

۱️⃣ این دو ویدئو را نگاه کنید؛ همه‌ی آنهایی که محال بود اول شوند، اما شدند و محال بود، اول نشوند، اما باز هم شدند؛ به نظر می‌رسد که مصداق بارزِ آدم‌های خوش‌شانس هستند! نه؟

۲️⃣ باورم اما این است که خوش‌شانسِ واقعی کسی نیست که شانسی را بدست می‌آورد، بلکه انسانی است که شانسی را می‌بخشد.

۳️⃣ به نظرم بزرگ‌ترین بختِ زندگی آن است که اقبالت آنقدر بلند باشد که فرصتِ بخشیدن، فرصتِ گذشتن از آنچه سزاوارِ توست و فرصتِ آفریدنِ لبخندی قدرشناسانه، اشکی از سر ذوق و شوق و نگاهِ پرمهر و سخاوتمندانه‌ی یک زیستمند را بدست آوری.

۴️⃣ همه چنین بختی ندارند تا دلیلِ حالِ خوبِ دیگری باشند و آنهایی که این بخت را می‌یابند، هرگز احساس پوچی، عدم رضایت و افسردگی نکرده و عاشقانه تا آخرین روزِ حضورشان در زمین زیست می‌کنند و با لبخند، مهیای رفتن می‌شوند، در حالی که میلیون‌ها قطره اشک بدرقه‌ی مسیر آسمانی‌شان است و صاحبان آن اشک‌ها درود می‌فرستند بر روح پدر و مادری که او را آفریدند … همانگونه که هنوز می‌گویم: خدا پدر و مادرت را بیامرزد فردوسی عزیز، خرقانی حکیم و مُلای رومی …

#دلیل_حال_خوب_هم_باشیم
#بدون_اول_شدن_قهرمان_شویم
#آدم_خوش_شانس_کیست

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید