🔸️ پنج نکته‌ای که امروز درباره‌اش گفتگو می‌کنم!🔸️

🔸️ پنج نکته‌ای که امروز درباره‌اش گفتگو می‌کنم!🔸️

محمد درویش
رییس کمیته محیط‌زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو
ساعت ۱۷:۳۰ مورخ ۴مهر ۱۳۹۹

🇮🇷: @darvishnameh

۱️⃣ چرا پرداختن به نظر مردم در فرآیند ارزیابی اهمیت دارد؟

۲️⃣ آیا ساز و کارِ الزام‌آوری برای رجوع به رای مردم در فرآیند ارزیابی وجود دارد؟

۳️⃣ اصولاً اگر خواست جامعه محلی در تضاد با نظرات کارشناسی باشد، ارزیاب باید به کدام نظر، امتیاز بیشتری دهد؟

۴️⃣ چه نسبتی بین شفافیت و رجوع به آرای مردمی وجود دارد؟

۵️⃣ آیا بدون SEA* می‌توان به کارایی EIA** امید بست و اصولاً نقش راهبردی مردم در کدام مدل از ارزیابی، پیش‌برنده‌تر است.

*strategic environmental assessment
**environmental impact assessment

#کلاف_سردرگم_ارزیابی_اثرات_محیط‌زیستی_در_ایران
#مدرسه_توسعه_پایدار
#محمد_درویش

🇮🇷: https://t.me/darvishnameh/9317

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید