نظرات دکتر جزی مدیر کل ابخیزداری سازمان جنگلها در مورد سیاسی بودن پروژه های انتقال اب و اینکه در مدیریت ابخیزداری در ایران هر کسی از وزارت نیرو گرفته تا سازمان جنگلها کار خودش را بدون توجه به دیگری انجام میدهد و چگونه این امر سبب اتلاف بودجه میشود.

نظرات دکتر جزی مدیر کل ابخیزداری سازمان جنگلها در مورد سیاسی بودن پروژه های انتقال اب و اینکه در مدیریت ابخیزداری در ایران هر کسی از وزارت نیرو گرفته تا سازمان جنگلها کار خودش را بدون توجه به دیگری انجام میدهد و چگونه این امر سبب اتلاف بودجه میشود.
@mahdi_motagh

در صورت عدم مشاهده پست، دکمه ی “ادامه مطلب” را کلیک کنید

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید