🔸️متفاوت باشیم!🔸️

🔸️متفاوت باشیم!🔸️

🇮🇷: @darvishnameh

۱️⃣ شرطِ آنکه جامعه‌ای برخوردار از چهره‌ای متمایز باشد، آن است که پیوسته بر عرض زندگیش بیافزاید. کتاب‌خواندن یکی از شگردهای متفاوت بودن و ارتقای عرض زندگی است. یدالله رویایی می‌گوید: یک جامعه بی‌چهره را می‌توان در میان مردمی کشف کرد که در صف اتوبوس، در اتاق‌های انتظار و در انتظارهای بی‌اتاق منتظرند و به هم نگاه می‌کنند و از نگاه کردن به هم نه چیزی می‌گیرند و نه چیزی می‌دهند. جامعه‌ای که گروه منتظرانش به هم نگاه می‌کنند،جامعه‌ی بی‌چهره‌ای‌ است و غرق در وندالیسم …

۲️⃣ مصداق بارز یک جامعه متفاوت که منتظر قهرمان نمی‌ماند و زانوی غم و استیصال بغل نمی‌کند، کنشگربودن است. کنشگران بازی را تعیین و قوانینش را دیکته می‌کنند، اما واکنش‌گران در بهترین حالت فقط آن بازی را به انتها می‌رسانند و از قوانینش تبعیت می‌کنند.

۳️⃣ در یک جامعه تاب‌آور و پیش‌برنده، تنوع داد می‌زند و تقلید طرد می‌شود. در چنین جامعه‌ای هرگز برای آنها که به بهانه حراست، مترسک می‌سازند؛ کسی کف نمی‌زند؛ چرا که می‌دانند آنچه مزرعه را تهدید می‌کند، موریانه است و نه گراز!

۴️⃣ حالا شاید بهتر درک کنیم که چرا مدیران متحجر، محافظه‌کار و تمامیت‌خواه دربرابر مدارس طبیعت ایستادند و ترسوها سکوت کردند! نه؟

#متفاوت_باشیم
#یدالله_رویایی
#مدارس_طبیعت
#محسن_سید_کاظمی

https://instagram.com/p/CGSDEqnFxyG/?igshid=1mgm99amw30bd

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید