🔸️چنین است رسم سرای سپنج!🔸️

🔸️چنین است رسم سرای سپنج!🔸️

🇮🇷: @darvishnameh

۱️⃣ بیش از هزار سال پیش فردوسی حکیم ندا در داده بود که از رسمِ غیرقابل تغییر دنیا مرنجید! “چنین است رسم سرای سپنج ؛ نمانی در او جاودانی مرنج”

۲️⃣ اما خودِ فردوسی همچنان زنده است! نه؟ کدام آدمِ دیگری را می‌شناسید از هم‌عصران فردوسی که به اندازه او همچنان بر سر زبان‌ها باشد؟ رازِ دیرزیستی، راز ماندگاری؛ در طول زندگی نیست، در عرض آن است.

۳️⃣ وقتی به اشعار، نصایح و فرازهای ادبی فرزانگانی چون سعدی، مولانا و حافظ می‌نگری، گاه شگفت‌زده می‌شوی که این نیکوخصالانِ بشری چگونه در یکی از سیاه‌ترین، ناامن‌ترین و فلاکت‌بارترین مقاطع تاریخ ایران توانسته‌اند چنین شاهکارهای ادبی و اخلاقی بیافرینند؟ مثلاً در زمان سعدی، حکومت سلجوقیان در آستانه فروپاشی در اثر حملات صلیبیون از سمت باختر و مغولان از سمت خاور بود و خودکامه‌های هزارفامیل فارغ از نبود دولتی مرکزی و مقتدر، هرج و مرجی تاسف‌بار بر کشور تحمیل کرده بودند به نحوی که از آن مقطع سیاه در تاریخ ایران، به عنوان عدالت‌گریزترین برهه یاد می‌شود.

۴️⃣ یادمان باشد کل قصه حضور بشر در هستی – ۲میلیون سال – در مقایسه با عمر کره زمین – ۴.۶ میلیارد سال – یعنی دوصدم ثانیه در مقایسه با یک ساعت! بنابراین، فرق چندانی بین یک کهنسال صدوبیست‌ساله و یک جوان بیست‌ساله از نظر طول حضورش در دنیا نیست. برای همین است که ردِ یک مریم میرزاخانی جوان، چنین ژرف می‌شود که نه فقط کشور زادگاهش که دنیا را متاثر می‌کند.

۵️⃣ در این روزهای تلخ که از هر سو، خبرِ مرگ عزیزی در اثر #کرونا به گوش می‌رسد، بیشتر مطالعه کنیم و بر عرض زندگی بیافزاییم. #محمدعلی_اسلامی_ندوشن در مقدمه تاریخ بزرگ و دوازده‌جلدی جهان اثر کارل گریمبرگ می‌نویسد: “مهم‌ترین فایده تاریخ این است که به انسان وسعت دید می‌دهد تا دیگر مپندارد که زمان، فقط زمانِ اوست و حق، همانی است که او از آن برخوردار بوده.”

#راز_ماندگاری
#زندگی_را_چگونه_زندگی_کنیم
#مریم_میرزاخانی
#کارل_گریمبرگ
#تاریخ_بزرگ_جهان
#فردوسی
#سعدی
#سلجوقیان
#پاندمی

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید