🔻از خوزستان تا تهران راهی نیست؛ اگر یادمان نماند که من هستم، چون ما هستیم، چون ایران هست!🔻

🔻از خوزستان تا تهران راهی نیست؛ اگر یادمان نماند که من هستم، چون ما هستیم، چون ایران هست!🔻

🇮🇷 @darvishnameh

۱️⃣ نگاه کنید به سندروم پرتاب زباله و طلبکار بودن عده‌ای از هموطنان از کناره‌های رودخانه دز در شمال خوزستان تا ارتفاعات توچال در شمال پایتخت. انگار انتظار دارند در هر جایی از طبیعت باید حتما چندین سطل زباله قرار داده و روزی سه بار هم تخلیه شود تا خدای ناکرده زحمتی را متقبل نشوند!

۲️⃣ حقیقت این است که ما فقط خودمان را داریم، رهبران و حکومت‌ها و دولت‌ها می‌آیند و می‌روند، اما ایران می‌ماند و ما برای افزایش ستاره‌های وطن باید این سرزمین را چون خانه خود عمیقا دوست بداریم.

۳️⃣ دوباره به این سه دقیقه تا انتها توجه کنید و برایم بنویسید آیا نکته امیدبخشی ملاحظه می‌کنید؟

#زباله
#سندروم_پرتاب_زباله
#خوزستان
#پارک_ملی_دز
#محیط_زیست
#درکه
#پلنگچال
#محمد_درویش

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید