یک نامه سبز به حسن روحانی!

    جمعی از دوستداران زیست بوم ایران، نامه‌ای را خطاب به فرد پیروز در انتخابات 24 خرداد 1392 تهیه و تنظیم کرده‌اند. شما هموطن عزیز و طبیعت دوست هم چنانچه خود یا تشکل غیر دولتی محیط زیستی‌تان با مفاد و محتوای این نامه موافقت دارید، لطفاً مراتب را در ذیل همین پست در بخش نظرات درج فرمایید. متشکرم.

نامه به حسن روحانی

جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست جمهور محترم ایران

موضوع: الگویِ بومی ظرفیت‌سازی برای حفاظت و حمایت بهینه‌یِ طبیعت و فرهنگ

    با سلام، احترام و عرض تبریک به مناسبت انتخاب حضرت‌عالی به عنوان ریاست جمهور ایران، به آگاهی می‌رساند، طبیعت و فرهنگ ایران زمین در طول تاریخ، بارها و بارها در معرض تهدیدها و آسیب‌های جبران ناپذیر قرار گرفته و همواره در کشاکش روزگار، بخشی از میراث طبیعی و فرهنگی خود را از دست داده است. با این حال همیشه انسان‌های نیک‌نهادی بوده و هستند که با راهکارهای دلسوزانه و کارشناسانه، به نجات این عرصه‌ها و پدیده‌های با ارزش اندیشیده و پرداخته‌اند. هم چنان که امروز با تخریب‌‌های گسترده‌ و در برخی مواردِ بسیار مهم، به مرز برگشت ناپذیر رسیده یا نزدیک شده، دوباره این باور و امید برای دوستداران طبیعت و فرهنگ ایران پیش آمده تا با ارایه‌ی راهبردها و راهکارهایی بسیار ضروری و قابل اجرا، انظارِ عمومی و دولت منتخب یعنی قوه مجریه و هم چنین قوه‌های قضاییه و مقننه را به ارزش و اهمیت «تغییر نگرش» در مورد موضوع، افزایش موثر اعتماد، همکاری عمومی، مسئولیت اجتماعی و هم چنین، جایگاه ویژه‌یِ مدیریتی، اجرایی و نظارتی نهاد‌های دولتی و غیر دولتی متولی طبیعت و فرهنگ جلب کند.

    امضا کنندگان این بیانیه به عنوان جمعی از دوستداران طبیعت و فرهنگ ایران، مشکل اصلی را نادیده گرفتن ارتباط «ظرفیت‌سازی» با حفاظت می‌دانند. ظرفیت‌سازی، فرآیندی طولانی و مداوم از توسعه است که تمامی ذی‌نفعان را درگیر می‌کند، که شامل کلیه اقشار جامعه و حکومت: قوای قضاییه، مقننه و مجریه (سازمان‌ها، وزارت‌خانه‌ها، مدیران میانی، مقامات و نهاد‌های محلی)، سازمان‌های غیر‌دولتی، متخصصان (مهندسین مشاور و مجری)، پیمانکاران، اعضای جوامع، دانشگاهیان و پژوهشگران است. ظرفیت‌سازی به تقویت مهارت‌ها، شایستگی‌ها و توانایی‌های مردمِ جوامع در حال توسعه می‌پردازد، تا بتوانند بر علل محرومیت و رنج خود غلبه کنند. مهم‌ترین نکته در ظرفیت‌سازی و ظرفیت‌سنجی برای حفظ تنوع‌زیستی و فرهنگی، «همکاری تمامی ذی‌نفعان» درسه سطح «فردی»، «نهادی» و «اجتماعی» است.

    امضا کنندگان این بیانیه، با اعتقاد به لزوم «تغییر نگرش عمومی» در مورد موضوع، سازوکاری پیشنهادی را برای ایجاد یک «الگوی بومیِ ظرفیت‌سازیِ حفاظت و حمایت محیط‌ زیست و میراث فرهنگی» مطرح می‌کنند و برای رسیدن به این اهداف، نیاز به افزایشِ اعتماد، همکاری هرچه بیشتر عمومی و مسئولیت اجتماعی است که انجام مراحل زیر را مطالبه می‌کند.

• گام یک: تشکیل هرچه سریع‌تر «شوراهایِ عالیِ حفاظت و حمایتِ تنوع‌زیستی و فرهنگی» در چارچوب قوانین شوراهای استان، شهر و روستا و با همکاری ایشان و عضویت «نمایندگان تمامی ذی‌نفعان» یادشده با هدفِ «توجه کافی و نظارت بر اجرای موثر قوانین ملی و کنوانسیون‌های بین المللی مورد پذیرش ایران»، با توجه به نقش و اهمیت تعیین کننده‌یِ «شوراها و تشکل‌ها»، با استناد به اصول «ششم»، «بیست و ششم»، «یکصدم»، «یکصد و دوم»، «یکصد و سوم» و «یکصد و چهارم» قانون اساسی، و با استناد به بند «الف» ماده‌ی 178 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تا مراحل زیر را به انجام رسانند.

• گام دو: «شناسایی وضع موجود و مخاطرات محیط‌ها و پدیده‌های طبیعی، فرهنگی، دانش و هنر بومی و نیاز‌های ضروری و فوری حمایتی و حفاظتی، با اعتماد‌سازی و جلب همکاری عمومی»، با استناد ماده 184 و بند «ب» ماده‌ی 189 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و تسهیل برای اجرایی کردن آن‌ها.

• گام سه: «تکمیل و تسهیل برایِ آموزشِ موثر، مداوم و تعلیم و تربیت گسترده‌ی ذی‌نفعان در تمام سنین آموزش‌پذیر در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی» با هدف ارتقای سطح فرهنگ عمومی و مسئولیت اجتماعی با توجه به نتایج گام دوم و با استناد بند «الف» ماده 189 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و هم چنین بندهای دوم، سوم، چهارم، هفتم و هشتم اصل «سوم»، و تسهیل در اجرای اصول «سی‌ام» و «پنجاهم» قانون اساسی.

• گام چهار: «سنجشِ ظرفیت تحمل‌پذیر و قابل بازگشت در موردِ محوطه‌ها و پدیده‌های «حساس و در خطرِ» طبیعی و فرهنگی» با استناد بند «الف» ماده‌ی 192 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و تسهیل برای اجرایی کردن آن‌.

• گام پنج: «طرح‌ریزی، تصمیم‌گیری و ایجاد صندوق‌های محلی برای اجرای طرح‌های هماهنگ و همسو با محیط‌زیست و میراث فرهنگی با ضمانت‌های واقعی حفاظتی و حمایتی به عنوان جایگزین طرح‌های مخرب، با هدفِ ایجادِ معاشِ جایگزین برای مردم بومی» با توجه به نتایج گام چهارم و ایجاد هماهنگی اجرایی میان این صندوق‌ها و «صندوق‌های حمایت از توسعه» با استناد به بند «ی» ماده 143 و بند «م» ماده‌ی 194 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و تسهیل در اجرایی کردن آن‌ها.

• گام شش: «نظارت و ارزیابی بر حُسن انجام کارها» با استناد ماده 184 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و تسهیل برای اجرایی کردن آن‌.

• گام هفت: «هماهنگی با تغییرات دائمی، ایجاد و افزایش ضمانت اجرایی حفاظت و حمایت»، با انجام راهبرد‌ها و راهکارهای زیر و پیگیری آن‌ها: «آماده سازیِ پیوسته‌یِ لوایح و طرح‌هایِ پیشنهادی» برای بازنگری و به روز‌رسانی قوانین حمایتی و حفاظتی و رفع کاستی‌های پیشگیرانه‌ جزایی و کیفری، تسهیل برای استقلال هرچه بیشتر و تقویت موثر وظایف نظارتی و اجرایی سازمان‌های مرتبط با طبیعت و فرهنگ با تفویض اختیار، تخصیص بودجه و امکانات کافی، تخصصی شدن کامل این سازمان‌ها، رفع وظایف موازی میان ایشان، هماهنگی برای لغو تمامی بخش‌نامه‌ها و مصوبات مخرب و سودجویانه و خلاف قانون، تسهیل در ثبت سازمان‌های غیر دولتی و انجمن‌ها و افزایش اختیارات قانونی و حقوقی ایشان، رفع مشکلات قانونی برای اولویت مدیریت بومی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای و طرح‌های هادی روستاها توسط جامعه‌ی محلی با اولویت حفظ میراث طبیعی و فرهنگی ملموس و غیر ملموس، همکاری در به کارگیری متخصصان و دانشمندان در تمامی پست‌های حساس و کلیدی، بهره‌گیری از پژوهش‌ها و طرح‌های راکد، ارتقای کیفیت و کمیت تعلیم و تربیت، تبادل تجربیات در سطح ملی و بین المللی، استفاده از الگوهای موفق سرتاسر جهان، ایجاد جریان آزاد اطلاعات و اطلاع‌رسانی با گسترش استفاده از تمامی امکانات و ایجاد «شبکه‌ی رسانه‌‌ای ملی» با همکاری سازمان های غیر دولتی و افراد مستقل، تقدیر ادواری از حامیان و حافظان طبیعت و فرهنگ ایران، استانداردسازی در مدیریت تولید و مصرف سوخت، انرژی و آلاینده‌های آب، هوا و خاک، کاهش و جلوگیری از روش‌ها و رسوم مخرب و تقویت رسوم همسو، در مدیریت بومی زیست‌بوم‌ها، به کارگیریِ انرژی‌های تجدید‌پذیر و فنآوری‌های هماهنگ با محیط زیست، استفاده ازالگوهای متناسب و بهینه برای تامین منابع آب و غذا و رفع وابستگی بی‌تناسب معیشتی به سرزمین، همکاری برای ثبت ملی و جهانی میراث طبیعی و فرهنگی کشور، همسوسازی کامل تمامی اقدامات صنعتی و اقتصادی با محیط زیست و میراث ملموس و غیر ملموس فرهنگی و جلوگیری از هرگونه فعالیت تهدیدکننده یا مخرب، برای کاهش اثرات منفی طرح‌ها و پیشگیری از آسیب‌های غیر قابل جبران و افزایش قاطعانه‌ی ابعاد حفاظتی و حمایتی با استناد به اصل «پنجاهم» قانون اساسی و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه.

    برای برون رفتن از بحران محیط زیستی و فرهنگی کنونی، به کارگیریِ الگوی ظرفیت‌سازی در یک طرحِ قابل اجرایِ ملی به عنوان تمرینی همگانی، بسیار ضروری است. بدین منظور و برای اجرایی کردن بندهای الف و ب ماده‌ی 193 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، طراحی و اجرایِ «طرحِ مدیریت مشارکتی پسماند و آلاینده‌ها، با جلب مشارکت همه‌ی ذی‌نفعان» در سطح کل کشور پیشنهاد می‌شود. نخست با تشکیل «شوراهایِ عالیِ حفاظت و حمایتِ تنوع‌زیستی و فرهنگی»با انجام گام‌های یاد شده در این طرح، از دانش‌آموزان دبستانی، سربازان وظیفه، دانشگاهیان، کارشناسان، متخصصان، سازمان‌های غیر دولتی، تا دستگاه‌های مقننه، قضاییه و مجریه، برای یک هدف، در سطوح شهر، روستا و طبیعت و عرصه‌های فرهنگی، با یکدیگر، همسو می‌شوند. از نتایج اجرای آن، موفقیت در یک طرح ملی ظرفیت‌سازی با حفظ اصولی محیط زیست، ارتقای آموزش و فرهنگ عمومی، افزایش مسئولیت اجتماعی، بهینه‌سازیِ اجرای قوانین، بهبودِ بهداشت عمومی، آب و هوایِ سالم‌تر، حفظِ بهینه‌یِ سرزمین، زیباییِ منظر، زمینه‌سازی برای گردشگری مسئولانه و بومگردی، افزایش شاخصه‌های توسعه و بهبود وجهه‌ی دیپلماتیک و ارتقای جایگاه ایران در تصمیم گیری های جهانی در حل چالش‌های محیط زیستی خواهد بود.

جمعی از دوستداران طبیعت و فرهنگ ایران (به ترتیب الفباء):

1. انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه‌ی تحقیقات جنگل‌ها و مراتع

2. انجمن بوم پژوهان
3. انجمن پایشگران محیط زیست (پاما)
4. انجمن پیش گامان خورشید استهبان
5. انجمن توسعه زیست‌بوم پاک
6. انجمن حمایت از طبیعت ایران
7. انجمن دوستداران دماوندکوه
8. انجمن دوستداران میراث فرهنگی افراز
9. انجمن دنیای سالم
10. انجمن زنان طرفدار توسعه پایدار محیط زیست
11. انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان
12. انجمن طرح سرزمین
13. انجمن کوهنوردی ایران
14. انجمن محیط زیستی تسنیم
15. انجمن نوای آب و محیط زاگرس
16. انجمن ورزش‌های طبیعی ایران
17. باشگاه کوهنوردی آوا – شیراز
18. تشکل دوستدار طبیعت سبز کره‌یِ زمین
19. جمعیت پویندگان خزر
20. جمعیت حفظ و احیاء محیط کوهستان (پراو)
21. جمعیت داوطلبان سبز
22. جمعیت دیده‌بان طبیعت شاهرود
23. جمعیت دوستداران دالاهو
24. جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست
25. جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست آذربایجان غربی
26. جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست گیلان
27. خانه‌ی فرهنگ بوم گردان پارس
28. خانه‌ی فرهنگ و توسعه پایدار
29. دروازه های سبز پارس
30. شرکت مهرازان پیرامون
31. گروه دیده‌بان کوهستان
32. گروه کوهنوردی بردول
33. گروه کوهنوردی کلکچال
34. گروه هیلو، جنبش علفزار کرمانشاه
35. گنجه پشتیبان زیست‌بوم ایران
36. مرکز صلح و محیط زیست
37. مؤسسه‌یِ توسعه پایدار و محیط زیست، سنستا
38. مؤسسه‌یِ توسعه پایدار هرمد
39. مؤسسه‌‌یِ سبزاندیشان اراک
40. مؤسسه‌یِ ۱۳ فروردین کازرون
41. مؤسسه‌یِ کاوشگران طبیعت دنیا
42. مؤسسه‌یِ مطالعات زیست محیطی جوانان اندیشه پویا، «جاپ»
43. مؤسسه‌یِ مهرگاه پرتو پژوه
44. مؤسسه‌یِ مهندسان بدون مرز ایرانیان
45. مؤسسه‌یِ نواندیشان توسعه مشارکت مهر
46. مؤسسه‌یِ ئاگرین بهشت گمشده
47. مؤسسه‌یِ یاوران سرزمین آریا
48. مهندسین مشاور سرزمین سبز پایدار
49. مهندسین مشاور صراط میثاق
50. هیئت کوهنوردی استان البرز
51. هیئت کوهنوردی کارگران استان البرز

 

موافق(0)مخالف(0)

۴۶ Comments

 1. درود بر روان پاک تمامی سبز اندیشان و پنداران و سبز کرداران این مرز و بوم
  استاد جسارت کرده و میخواستم که اشاره به استنادات شما در گام اول نامه عرض کنم که در اصل ششم قانون اساسی اشاره به انجام امور کشور شده که از طریق نماینده مردم که به شکل انتخابات انتخاب میشه شده که آن هم در سطح کلان هست.
  ولی دیگر استنادات به خوبی بیان شده.
  در نهایت سخن کوتاه و این نکته بس که علم و تلاش شما بر هیچ کس پوشیده نیست،در این راه ها و گام هایی که فرموده بودبد ما را هم اگر پذیرا باشید هم سو با خود ببینید.
  این نکته هم خالی از لطف نیست که در امور حقوقی می توانید بر همکاری موسسه عدالت خانه بین الملل ئاگرین هم حسابی باز کنید که اولین موسسه دانش بنیاد حقوقی کشور نیز هست.
  با عرض ارادت مجدد سامان فتوت مدیر موسسه ئاگرین بهشت گم شده.

  موافق(0)مخالف(0)
 2. درود بر شما جناب سامان فتوت عزیز. چون همیشه از دقت نظر و پیشنهادهای شما آموختم.

  موافق(0)مخالف(0)
 3. با درود بر آقای سامان فتوت گرامی
  فرمایشات جناب عالی دربارهی اصل ششم تا آن جایی که به کلیات اشاره کرده اید صحیح است ولی در این اصل در کنار «سطح کلان» مانند انتخاب نماینده مردم در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، به طور صریح به «اعضای شوراها و نظایر آن ها» تاکید شده که منظور گام نخست بیانیه نیز همین است. متن اصل ششم:
  اصل 6 ـ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای‌عمومی اداره شود، از راه انتخابات‌: انتخاب رئیس جمهور،نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌، اعضای شوراها و نظایر اینها، یااز راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین‌ می‌گردد.
  با سپاس از توجه شما
  شاد و پیروز باشید

  موافق(0)مخالف(0)
 4. سهیلا

  درود عالی بود
  مرا نیز همگام با خود بدانید

  موافق(0)مخالف(0)
 5. سرکار خانم سهیلا و طبیعت دوستان گرامی
  خواهشمند است نام و نام خانوادگی و یا نام تشکل رسمی خود را برای درج امضا، اعلام فرمایید.
  شاد و آزاده باشید.

  موافق(0)مخالف(0)
 6. من هم همراه و همگام شماهستم.

  موافق(0)مخالف(0)
 7. درود بر شما و سرکار خانم سهیلا امیدی.
  لطفا نام تشکل تان را هم بفرمایید.
  متشکرم.

  موافق(0)مخالف(0)
 8. سلام
  ما نیز با شما همگامیم و بیانیه را امضا می کنیم.
  حمیدرضا خدابخشی
  رییس هیئت مدیره

  موافق(0)مخالف(0)
 9. ممنون جناب خدابخشی عزیز.

  موافق(0)مخالف(0)
 10. آقای درویش
  به احتمال زیاد انجمن دوم باید "انجمن بوم پژوهان" باشد که به اشتباه بوم شناسان نوشته شده است.

  با احترام
  پروین پاکزادمنش

  موافق(0)مخالف(0)
 11. lمه لقا کاشفی

  با سلام خدمت همه کسانی که متن بیانیه را زحمت کشیده و نوشته اند. امضای بنده که قابلی ندارد. اما جناب اقای روحانی با این همه کار و مشکل چه بکند.
  لازم بود که همکاری بی دریغ امضا کنندگان در موارد ضروری اعلام می شد تا ایشان حمایت ملت را پشتیبان خود داشته باشند.

  موافق(0)مخالف(0)
 12. رسول حاجی باقری

  سلام جناب درویش
  ابتدا از تلاش های طاقت فرسا و مداوم جنابعالی قدر دانی می کنم، وظیفه ی هر ایرانی است که در راه توسعه و پیشرفت کشورش تلاش نماید.
  بچه های انجمن پیش گامان خورشید استهبان آمادگی خود را اعلام می کنند.
  پاینده و برقرار باشید

  موافق(0)مخالف(0)
 13. رضوان شریف نیا

  "انجمن نوای آب و محیط زاگرس " نیز مشارکت می کند.

  سپاس فراوان
  رضوان شریف نیا
  رییس هیات مدیره

  موافق(0)مخالف(0)
 14. درود بر شما سرکار خانم پروین پاکزاد منش
  انجمن بوم پژوهان درست است. با پوزش، بدین وسیله اصلاح شده و از دقت نظرتان بسیار سپاسگزاری می شود.

  موافق(0)مخالف(0)
 15. درود فراوان بر سرکار خانم مه لقا کاشفی گرامی
  با تجدیدارادت قدیم، نظر شما را تائید میکنم.

  موافق(0)مخالف(0)
 16. درود

  در گفتگو و تماس رایانامه ای که با خانم فاطمه زند حبیبی رییس کنونی انجمن کوه نوردان ایران داشتم، ایشان نیز موافقت آن انجمن را با امضای این بیانیه اعلام کردند.

  موافق(0)مخالف(0)
 17. انجمن محیط زیستی تسنیم ضمن امضای این نامه سبز به رییس جمهور گرامی حسن روحانی؛ صادقانه و بی‌منت حمایت و پشتیبانی خود را از تمامی برنامه‌های محیط زیستی دولت یازدهم اعلام می‌دارد.

  موافق(0)مخالف(0)
 18. درود بیکران برشما آقای محمدی
  از توجه و پیگیری شما سپاسگزاری می شود.
  شاد و پیروز باشید

  موافق(0)مخالف(0)
 19. سیدعلی اکبرکاظمینی

  با درود به شما
  بنده به نمتیندگی از موسسه 13 فروردین (دوستداران طبیعت ) ضمن تقدیر از زحمات شما و بیان ذکر تمام نکات مهم زیست محیطی ایران زمین حمایت موسسه 13 فروردین را اعلام می نمایم .

  موافق(0)مخالف(0)
 20. سپاسگزارم دوستان عزیز و بزرگوارم.

  موافق(0)مخالف(0)
 21. بااحترام وسپاس باشگاه کوهنوردی آوا شیراز را به لیست خود اضافه فرمایید

  موافق(0)مخالف(0)
 22. دروب سایت ما به کوهنوردان اطلاع رسانی شد.

  موافق(0)مخالف(0)
 23. متشکرم. درود بر شما ...

  موافق(0)مخالف(0)
 24. حسین

  سلام و زنده باد
  راه انتشار و بسط موضوع ،باشد که شوق افزا

  موافق(0)مخالف(0)
 25. 'گروه کوه نوردی بردول

  موافق(0)مخالف(0)
 26. امیر داعی

  با همین دیدگان اشک آلود
  از همین روزن گشوده به دود
  به پرستو ، به گل، به سبزه درود
  ...
  شاید ای خستگان وحشت دشت !...
  در بهاری كه می رسد از راه ،
  گل خورشید آرزوهامان ،
  سر زد از لای ابرهای حسود .
  ..........
  پاینده باشید مهندس درویش
  دریغ است ایران که ویران شود

  موافق(0)مخالف(0)
 27. امیر داعی

  تن‌آســانی از درد و رنــج تن است
  کجا خاک و آب است گنج من است
  درود
  به سمن های زیست محیطی اراک اطلاع رسانی شد

  موافق(0)مخالف(0)
 28. با سلام و عرض ادب
  نام موسسه زیست محیطی سبزاندیشان اراک را به لیست امضاکنندگان نامه اضافه بفرمایید.
  سپاس از حسن توجهی که داشتین.
  علی شهسواری-رییس هیات مدیره

  موافق(0)مخالف(0)
 29. متشکرم دوستان بزرگوار و عزیز ...

  موافق(0)مخالف(0)
 30. هوشنگ جزی

  درود بر شما
  مرا هم در راه سبز حفظ محیط زیست و منابع طبیعی با تاکید بر مشارکت موثر مردم سهیم بدانید.
  هوشنگ جزی

  موافق(0)مخالف(0)
 31. لینک شد در وبلاگ بنده...

  موافق(0)مخالف(0)
 32. سلام و درود فراوان برجناب درویش
  با امید فراوان از این دولت جدید استقبال میکنیم به این امید که فردای سبز سرزمین مان را رقم بزند

  موافق(0)مخالف(0)
 33. سلام
  لطفا پیگیری و پخش نمایید چرا مسیر اصلی رودخانه کر خشکانده شده و حتی تازگی از محل پل خان با خاک مسیر حداقل آب رودخانه را هم مسدود کرده اند.آبزیان زیادی در آستانه تلف شدن هستند و بیش از صد روستای زیر دست تا دریاچه بختگان دومین دریاچه بزرگ داخلی کشور به بیابان و نمکزار تبدیل شده لطفا اطلاع رسانی کنید و به گوش رییس جمهور محترم و مسئولین مرتبط برسانید
  با تشکر

  موافق(0)مخالف(0)
 34. باسلام خداکند این ریس جمهورازاهمیت طبیعت آگاo باشد وآنرافدای مصحلت طلبی نکند.چون تخریب طبیعت ایران ازفاجعه گذشته است درآحرحمابت خودوتشکل دوستدارطبیعت سبزکره زمبن راارنامه مذکوراعلام می کنبم
  ایجادمجمعی ازتشکلها ومدیریت صحیح این نیروها قدرت تشکلهارابیشترمیکند

  موافق(0)مخالف(0)
 35. نعمت فراهانی

  با سلام و درود
  با تشکر از طراحان و نویسندگان این سبز نامه
  ازجناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم پیشاپیش بابت بذل توجه به این نامه سپاسگذاریم
  امیدوارم همیشه همیشه در راهتان پایدار و موفق باشید واین برادر کوچک خود را هم دراین اقدام سبز سهیم وهمراه بدانید ازانجمن دوستداران دماوندکوه

  موافق(0)مخالف(0)
 36. با درودو سپاس فراوان
  حفاظت از محیط زیست وظیفه آحاد جامعه می باشد. منابع مادی و بودجه و قوانین زیست محیطی در اختیار دولتهاست ، تازمانی که ارتباط مناسب وتعریف شده ای بین مردم و دولت برفرار نشوداین مشکل حل نخواهد شد و نسل های آیندهبایستی تاوان آن را پس دهند.(توجه دولتمردان را به ماده50 قانون اساسی جلب می نمایم)
  ازجناب آقای درویش و دیگر بزرگواران و دوستداران محیط زیست از طرف خود، جمعیت دوستداران دالاهو،کارگروه محیط زیست هییت کوهنوردی استان البرز و هییت کوهنوردی کارگران استان البرز تقدیر نموده و درخواست می کنم که به لیست امضاء کنندگان اضافه گردد.

  موافق(0)مخالف(0)
 37. احمد پازوکی

  موفق باشی...

  موافق(0)مخالف(0)
 38. ضمن تشکر از آقای مهندس درویش و تایید کلیه موارد ذکر شده در متن نامه پیشنهاد میگردد : موانع و مشکلاتی که سازمان های مردم نهاد و زیست محیط از لحاظ جایگاه اداری و قانونی دارند مرتفع گردد . ضمناً نقش نهاد های زیست محیطی در شورای محلی منطقه ای و عالی حفاظت پر رنگ دیده شود

  موافق(0)مخالف(0)
 39. مهران پوستی

  سلام

  موافق(0)مخالف(0)
 40. مهران پوستی

  با توجه به نمونه موفقیت های نسبی ورزش کشور پس از تشکیل وزارت ورزش، به نظر شما تکرار آن با تشکیل وزارت محیط زیست ممکن نیست؟ به این ترتیب وزیر مربوطه لااقل جوابگوی کارهای خود در برابر مجلس می شود.

  موافق(0)مخالف(0)
 41. علیرضا

  مارا در این مسیر شریک خود بدانید به امید بذل توجه بیشتر به طبیعت زیبای ایران

  موافق(0)مخالف(0)
 42. با سلام و سپاس از تهیه کنندگان این نامه
  اینجانب اقدام شایسته شما را تایید و امضا می نمایم.

  موافق(0)مخالف(0)
 43. امیر

  اقای درویش برای رییس سازمان جنگل ها نیز نظرسنجی بگذارید.درضمن شما اطلاع دارید چه کسی رییس سازمان محیط زیست می شود؟

  موافق(0)مخالف(0)
 44. محيط بان بي باك

  متاسفانه به نظر مي رسد باز هم سازمان محيط زيست در قعر رديف سازمان ها و وزارتخانه ها از لحاظ اهميت دادن قرار دارد!!!
  جناب آقاي روحاني عزيز خواهشمنديم هر چه سريع تر تكليف سازمان محيط زيست را از اين بي تكليفي و بي صاحابي نجات ديد، البته آن را به دست افرادي لايق و با تجربه همچون استاد محترم خانم دكتر ابتكار كه علم ، فعاليت و تجربه ايشان در اين حوزه بر همگان مشخص است قرار دهيد. متشكريم

  موافق(0)مخالف(0)
 45. حميد حسين پور

  به نظرم احياي شوراهاي عالي به ويژه شوراي عالي محيط زيست از جمله اقدامات عاجل رئيس جمهور محترم بايد باشد وقطعا همان كاركرد مورد نظر شما در بند يك را خواهد داشت.
  بنده هم به عنوان يك ايراني، درس خوانده و دوستدار محيط زيست وبخاطر به شرايط اسفبار محيط زيست كشور، بيانيه شما را تاييد و مي خواهم كه از امضا كنندگان آن باشم.
  حميد حسين پور- اولين فارغ التحصيل دكتري جنگلداري دانشگاه نهران

  موافق(0)مخالف(0)
 46. با سلام خدمت استاد بزرگوار آقای درویش ، به نظر من ما انقدر در مورد تبیین برنامه های زیست محیطی و اجرای آنها و تبدیل شدن به معارف عمومی عقب هستیم که هر کسی بتونه کمکی در جهت پیشبرد این مهم و کمکی در جهت گسترش فرهنگ زیست محیطی انجام بده باید دستش را بوسید. کماکان بغض دریاچه ای که در آن شنا می کردم و الان تبدیل به شوره زار میشود در گلویم هست. من نیز امضا می کنم.
  صابر تقی پور
  کارشناس حفاظت و حمایت منابع طبیعی
  دانشجوی کارشناسی ارشد اکولوژی جنگل دانشگاه گیلان

  موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید