سدسازي Archive

اگر تالاب‌ها را از دست دهيم …

      تالاب‌ها، ارزشمند‌ترين پهنه‌هاي شناخته‌شده در كره‌ي خاك هستند. بيشترين اشكال و تراكم حيات را فقط مي‌توان در تالاب‌ها ديد. اگر تالاب‌ها را از دست دهيم، يعني بايد با 14 درصد از توليد زيست‌توده‌ي گياهي و جانوري جهان خداحافظي...

گزارش نخستين همايش «ضد سد» در ايران – بخش دوم

       همايش قرار بود ساعت 17 روز يكشنبه، 29 ارديبهشت ماه در تالار شهرياران جوان وابسته به شهرداري تهران برگزار شود؛ امّا اين اتفاق نيافتاد! چرا كه اندكي پيش از شروع رسمي مراسم، برق منطقه قطع شد و يك...

كارمايه‌ي خورشيدي ؛ همان لبخند پروردگار به ايرانيان است

کودک زمزمه کرد: خدایا با من حرف بزن و یک چکاوک در مرغزار نغمه سر داد … کودک نشنید. او فریاد کشید: خدایا! با من حرف بزن صدای رعد و برق  آمد … اما کودک گوش نکرد. او به...

همايشي براي بررسي پيامدهاي سدهاي بزرگ

     به گمانم اين براي نخستين بار است كه در ايران، همايشي مي‌خواهد بر پا شود كه نه به تجليل و ستايش از روند سدسازي، كه به تأمل و مداقه در لزوم آن و نشانزدهاي ناميمونش بر كارايي سرزمين...

آقاي دكتر احمدي‌نژاد ؛ ما هوا نداريم … پول نفت نخواستيم!

  در زمستان سال 85، زماني كه پروفسور حسين قديري، براي مدّتي در ايران بود و مجموعه سخنراني‌هايي را به هدف هم‌افزايي بيشتر ايرانيان علاقه‌مند به جديدترين دريافت‌هاي دانش محيط زيست در برخي نهادهاي علمي پژوهشي و دانشگاهي ايراد...

تقابل چرچیل و انجیل در حوزه سدسازی!

نسلي مي‌رود … نسلي ديگر مي‌آيد … اما زمين همواره مي‌ماند … رودها به سوي درياها روان مي‌شوند …     پروفسور كي در آسمال (Kader Asmal)، يكي از اعضاي برجسته‌ي «كميسيون جهاني سدها» و از نويسندگان كتاب «سدها و...