اروند | دل نوشته ها | مهار بیابان زایی | فوتوبلاگ | آلبوم عکس اروند

بایگانی برای موضوع "اردوي دانش آموزي"

طناب‌کشی در اداره‌ی پدر!

چهارشنبه, آبان ۶ام, ۱۳۸۸

این عکس‌ها هم البته باید خیلی زودتر منتشر می‌شد تا آیندگان بدانند که اروند از همون کوچولویی مثل معنی نامش، پهلوان بوده و هر طرف دوست داشته تا او را برای مسابقه طناب‌کشی در اختیار تیم خود قرار دهد! البته امسال خیلی با دقت‌تر به سخنان آقای کریم‌نوروزی (راهنمای پیشکسوت باغ اکولوژی ایران) گوش دادم […]اروند از نگاه پدر با نیروی وردپرس فارسی راه اندازی شده است. اجرا شده توسط مانی منجمی. بخشی از http://mohammaddarvish.com/.