دره ستاره ها

جایی در زمین ... در ایران ... در خلیج فارس و در جزیره زیبای قشم؛ سرزمینی که بومی‌هایش هنوز فکر می‌کنند محل برخورد شهاب سنگی آسمانی است! اما حقیقت این است که حاصل بازی آب و خاک است! نیست؟ نهم اسفند 1390 دره ستاره ها در ژئوپارک قشم

سنجاقک بیت راشد

تقدیم به مونترا که با سلامتی دوباره اش، یادمان انداخت که زندگی زیباست این سنجاقک را در دومین روز از اردیبهشت 1390 در منطقه بیت راشد - 60 کیلومتری شمال بستان - شکار کردم